Oltermannin ja OPKH:n tehtävät

Opiskelijakunnan hallitus eli lyhenteeltään OPKH vastaa Alkiossa opiskelevien edunvalvonnasta, sekä siitä, että opiston toiminnot palvelisivat entistä paremmin sen käyttäjiä eli opiskelijoita. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että opiskelijat voivat toivoa uutta pyykinpesukonetta, jos vanha kone ei enää pese pyykkiä kunnolla tai vaihtoehtoisesti voi esittää jopa uudenlaisia kursseja opistolle tarjottavaksi. 

OPKH:n toimintaan kuuluu myös opiskelijoille tapahtumien järjestämistä. Tämä on ehdottomasti hauskempi osa toimintaa, sillä tässä puolessa vain mielikuvitus ja taloudellinen puoli on rajana. Kuitenkin myös ilmaiseksi pystyy järjestämään paljon monipuolista ja erilaista toimintaan, koska Alkio-opisto ympäristönä tarjoaa hyvät mahdollisuudet toteuttaa monia ideoita.  

Näin hallituksen toiminnan läpikäynnin jälkeen kerron seuraavaksi mitä omalle, eli oltermannin vastuualueelle kuuluu. Oltermannin, eli toiselta nimeltä opiskelijakunnan hallituksen puheenjohtajan rooliin kuuluu ensisijaisesti kutsua koolle kokoukset, sekä luoda kokouksille asialista, jota käsitellään kokouksessa. Listassa on yleensä aiheena kahdentyyppisiä asioita. On niin sanotut ongelmien selvityskohdat, johon lukeutuu esimerkiksi asuntoloissa tapahtuneet ongelmat tai vaihtoehtoisesti tietyt opiskeluun liittyvät kehityskohdat. Toinen puoli koostuu juuri aiemassa kappaleessa mainituista tapahtumista. Sen lisäksi, että asioita saadaan kokouksessa päätettyä, tulee niiden toimeenpanosta myös huolehtia. Tämä puoli kuuluukin osittain oltermannin vastuualueeseen, sillä myös oltermannin lisäksi on olemassa erilaisia tiimejä, jotka vastaavat tietystä vastuualueesta. Esimerkiksi tapahtumien järjestämisestä vastaa ensisijaisesti tapahtumatiimi yhdessä oltermannin kanssa.

Oltermannin tehtävän erottaa muista tehtävistä sen monipuolisuus. Oltermanni on esimerkiksi mukana kaikissa tiimeissä, mikä antaakin hänelle laajaa kuvaa Alkio-opiston tapahtumista. Oltermannin tehtävään kuuluu myös vahvasti hallinnollinen puoli, sillä oltermanni tuottaa erinäisiä asiakirjoja yhdessä sihteerin kanssa. Viimeisenä asiana oltermanni, eli puheenjohtaja, vetää kokouksia ja jakaa puheenvuoroja hallituksen edustajille sekä pyrkii pitämään kokoukset ajallisesti mahdollisimman tehokkaina.

Vaikka oltermannilla olisi kuinka hyvä, tarvitaan laadukasta toimintaa varten kuitenkin myös jokaista hallituslaista. Tämä johtuu ihan siitä, että yhdellä ihmisellä on käytössään rajallinen määrä aikaa sekä ideoita. Jokaisen hallituslaisen panos onkin näin ollen elintärkeä laadukkaan toiminnan turvaamisessa. Siksi toivonkin, että yhä useampi lähtisi OPKH:n toimintaan mukaan tekemään siitä parempaa.


- Paul Pellas

Kommentit