Palautetta palautepajasta

Opiskelussa erityisen tärkeäksi tekijäksi muodostuu tekstin analysointi ja sen taidon paremmaksi kehittäminen. Osa yliopiston kursseista jopa kohdistaa huomion toisten viestinnän analysointiin ja siitä palautteen antamiseen. Nämä kurssit kuitenkin käsittelevät opetuksessaan vain tieteellistä tekstiä ja puhuen tapahtuvaa viestintää. Entäpä itse tuotettu fiktiivinen teksti ja siitä palautteen antaminen?

Alkiolla on tarjolla sekä syksyn että kevään lukukaudella palautepaja –kurssi, jonka ideana on antaa toisille opiskelijoille oma kaunokirjallinen teksti tutkittavaksi. Tunnilla annetun palautteen pohjalta opiskelija kehittää itse omaa tekstiään. Paranneltu versio tuodaan uudestaan parin viikon päästä muiden kommentoitavaksi ja kurssin lopussa käydään keskustelua tekstin edistymisestä. Palautteen saaja pystyy siis itse osallistumaan keskusteluun ja halutessaan kysymään tarkentavia kysymyksiä sekä muilta opiskelijoilta että opettajalta.


Viikkoa ennen itse tuntia teksti palautetaan muiden luettavaksi: näin syntyvät muistiinpanot, jotka keskittyvät kirjoittajan pyytämän aiheen ympärille. Palaute voi koskea esimerkiksi tarinassa käytettyä kieltä, tekstin koheesiota tai vaikka lukijalle muodostuvaa mielipidettä henkilöhahmoista. Myös muihin tekijöihin on mahdollista pyytää tiimiläisiltä mietteitä, vaikka tunnilla keskustelun päätteeksi. 


Palautettavan tekstin pituus on maksimissaan kolme sivua, ja se voi pitää sisällään useamman runon, novellin tai pätkän pidempää tekstiä. Täydelliseksi hiotun teoksen tuominen saattaa siis hyödyttää kirjoittajaa vähiten: ihanteellistahan on huomata muiden palautteen perusteella oman tekstin piirteitä, joissa on vielä kehittämisen varaa. Genremahdollisuudet ovat rajattomat, eikä toista samankaltaista tekstiä tule vastaan.

Koska kirjalliset muistiinpanot tehdään tuntia varten ja käydään yhdessä läpi, jokaisen keskusteluun osallistujan mielipide ja näkemykset tulevat esille. Kehitystä tulee myös itsensä ilmaisemisessa ja omien ajatusten esittämisessä tiiviille ryhmälle.


Jokainen kiinnittää usein huomiota erinäisiin seikkoihin toisen tekstissä, ja tunnilla käydyt keskustelut avartavat omaa ajattelua ja ahaa–elämyksiltä on melkeinpä mahdotonta välttyä. 

Pituuttakin omalle tekstille syntyy: itselläni syksyllä aloitettu teksti – pelkästään palautepajan kommenteilla jatkettu – paisui sivun mittaisesta lähes kolminkertaiseksi pyydettyjen mainintojen pohjalta. Jos tyhjä sivu edessä huolestuttaa, saa juonen rakenteestakin pyydettyä spekulointia.

Kurssilta ei siis pelkästään saa tuntemusta itsestään kirjoittajana, vaan lisäksi varmuutta palautteen antamiseen ja sen vastaanottamiseen. Tämän lisäksi opintopisteitä liikenee kaksi. Ensimmäisellä tunnilla käydään yhdessä läpi palautteen antajan ja saajan ihanteellisia ominaisuuksia, joita jokainen pyrkii soveltamaan myöhemmin käytännössä. Palautepajaan sisältyy kuusi oppituntia ja lisätapaaminen opettajan kanssa kurssin edistymisen arvioimiseen. Noin 20 minuuttia kestävä tapaaminen antaa oman kokemuksen lisäksi varmuutta suorituksesta palautetta koskien. Kurssin lopuksi kirjoitetaan vielä napakka reflektioteksti omasta edistymisestä.

Joten jos itseäsi kiinnostaa palautekysymyksissä kehittyminen – josta on hyötyä viestinnän kursseissa ja muualla opinnoissa – niin suosittelen lämpimästi kurssin käymistä. :)

Erin SinkkoKommentit